Relacja z III Pielgrzymki Tradycji do Wąwolnicy

Tydzień temu odbyła się III Piesza Pielgrzymka Tradycji do Wąwolnicy. Śmiało możemy rzec, że najlepsza z dotychczasowych. My jako organizatorzy jesteśmy bardziej doświadczeni, ale też i pielgrzymi – a niektórzy są z nami od początku – chętnie się angażują w posługi, włączają się w śpiew, wspierają się nawzajem. Według naszych zapisków była to też pielgrzymka najliczniejsza – uczestniczyło w niej ok. 40 osób, w tym grupka dzieci, z których najmłodsze nie ma jeszcze czterech lat.

Rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie. Celebransem był x. Michał Gałus, jeden z wyznaczonych dla naszego środowiska Duszpasterzy, który w tym roku też towarzyszył nam w wędrówce. Homilię o wartości stanu łaski uświęcającej wygłosił Przewodnik, x. Kamil Mielniczuk.

Po Mszy św. pojechaliśmy do Palikij Pierwszych. Tam czekała na nas niespodzianka, ponieważ po raz pierwszy od trzech lat do granic powiatu towarzyszyła nam Policja, wspomagając pielgrzymów-porządkowych – Maksymiliana i Michała.

W tym roku pielgrzymka została podzielona na pięć etapów. Pierwszą przerwę zrobiliśmy w Wojciechowie, nawiedzając zabytkowy kościół św. Teodora i odpoczywając na terenie przykościelnym. Kolejny postój już tradycyjnie mieliśmy obok kościoła Matki Bożej Królowej Polski i św. Judy Tadeusza w Łubkach. Na chwilę przystanęliśmy też w Niezabitowie, po czym ruszyliśmy w stronę Kębła. Po tym przystanku czekała nas już ostatnia prosta do Wąwolnicy.

Tematem przewodnim tegorocznej pielgrzymki były trzy okresy życia duchowego. Oprócz ogólnego wprowadzenia w tematykę oraz przywołania nauki świętych i mistrzów duchowości Ksiądz Przewodnik udzielił też praktycznych rad i wskazówek, w jaki sposób podążać na drodze doskonałości. Szczególna uwaga została poświęcona pierwszemu etapowi, oczyszczenia, który dotyczy większości wiernych. Ksiądz Przewodnik wskazał także na książki, po które warto sięgnąć, by głębiej poznać omawiany temat, w tym potężne dzieło o. Reginalda Garrigou-Lagrange’a OP Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie oraz kilkutomowy podręcznik Adolfa Tanquereya Zarys Teologii ascetycznej i mistycznej.

Poza treściami stricte duchowymi mieliśmy też okazję zaznajomić się z historią miejsca, do którego po raz kolejny wędrowaliśmy. Wciągającą opowieść o Wąwolnicy (nazwa której wywodzi się z tego samego korzenia, co i krakowski Wawel) – jednej z najstarszych miejscowości na Lubelszczyźnie, jej związkach z benedyktynami ze Świętego Krzyża oraz zwycięstwie Matki Bożej nad Turkami usłyszeliśmy z ust jednej z pątniczek, przewodnika po Lublinie Agaty Witkowskiej.

Zwieńczeniem naszego pielgrzymiego trudu były ludowe Nieszpory maryjne w kaplicy Matki Bożej Kębelskiej. Warto w tym miejscu odznaczyć szczególnie przygotowanie ekipy śpiewającej, dzięki której w tym roku śpiew psalmów został wyraźnie podzielony na chóry męski i żeński.

Serdecznie dziękujemy wszystkim pątnikom za obecność, zaangażowanie i wsparcie dla organizatorów oraz zachęcamy do zapisania w kalendarzach prawdopodobnej daty kolejnej pielgrzymki: 7 października 2023 roku.