Częścią Tradycji katolickiej niewątpliwe są ludowe pieśni religijne. Nie są one tylko wyrazem pobożnych uczuć przelanym na poezję, ale często też niosą w sobie wielką wartość teologiczną, będąc niejako „katechizmem dla ludu”. Niestety, obecnie w kościołach śpiewa się je dosyć rzadko. Nasza Fundacja stara się odpowiedzieć na tę sytuację, udostępniając teksty oraz śpiewając przy różnych okazjach.