Sal Terrae, czyli sól ziemi.

Wy jesteście solą ziemi powiedział Jezus do tych, którzy chcieli Go słuchać i za Nim iść.

Do czego służy sól? W niewielkiej ilości dodaje potrawie smaku. Natomiast gdy trzeba zachować coś od zepsucia, nie wystarczy odrobiny…

Celem naszej Fundacji Sal Terrae jest stworzenie środowiska, które nie tylko przechowuje skarby Kościoła Katolickiego, ale stara się o jak najszerszą ich obecność w świadomości wiernych. Pragniemy, aby dwutysięczna Tradycja Kościoła zajęła należne sobie miejsce, stając się głównym punktem odniesienia w życiu prywatnym i społecznym. Chcemy, aby mądrość przez wieki przechowywana przez Kościół nie została utracona z powodu powszechnej sekularyzacji, ale stała się motywacją do odbudowy społeczeństwa prawdziwie katolickiego.

Sposobem realizacji tego celu poprzez Fundację są działania na rzecz wspierania, promocji i rozwoju Tradycji Katolickiej na terenie Archidiecezji Lubelskiej, w tym: materialne wsparcie środowisk (np. zakup paramentów liturgicznych), działalność edukacyjna i formacyjna (rekolekcje, pielgrzymki, publikacje), troska o integrację wiernych przywiązanych do Tradycji (spotkania i wyjazdy) oraz obecność w wydarzeniach na terenie diecezji (jak Marsz Życia czy Orszak Trzech Króli).