Módlmy się wraz z papieżem Franciszkiem o coraz szerszy dostęp do Mszy Trydenckiej

Autor: x. dr Kamil Mielniczuk

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że tytuł jest specjalnie prowokacyjny, jednakże nie jest pozbawiony sensu. Ktoś może się zdziwić: jak to ma współgrać po Traditionis Custodes (warto przeczytać mój tekst)? Niemniej papieska intencja na styczeń wskazuje nam na coś ciekawego, a brzmi ona:


O docenienie daru różnorodności w Kościele.

Módlmy się do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.


Jestem świadom, że motywacja autora mogła być inna niż moje odczytanie, ale warto nad tą intencją pochylić się głębiej.

WIęcej