Pielgrzymka do Wąwolnicy!

3 października, w I sobotę miesiąca, po raz pierwszy wyruszamy na pątniczy szlak do Wąwolnicy jako środowisko Tradycji lubelskiej.

WIęcej