Przegląd roku 2021 w Fundacji

Rok 2021 nie był łatwy dla osób przywiązanych do Tradycyjnej Liturgii. Najpierw z niepokojem obserwowaliśmy zbierające się chmury, a w lipcu zostaliśmy ogłuszeni trudnym do zrozumienia i przyjęcia motu proprio. Niektóre skutki tego dokumentu były natychmiastowe, inne zapewne jeszcze dadzą o sobie znać. Czy przyniesie to Kościołowi jedność i pokój? Widzimy odwrotną tendencję. Mimo to – albo tym bardziej – nie zaprzestajemy swojej działalności na rzecz wspierania i promocji klasycznego rytu rzymskiego, ufając, że Boża Opatrzność poprowadzi wszystko na właściwe tory.

Działania statutowe

Największym naszym przedsięwzięciem było zamówienie kompletu czerwonych szat liturgicznych. Wybór materiału, zamówienie z Wielkiej Brytanii, zlecenie uszycia… Wszystko to trwało, ale w kwietniu, w uroczystość św. Wojciecha, cały komplet po raz pierwszy został użyty podczas liturgii.

Dużą część naszych inicjatyw stanowią publikacje. W poprzednim roku wydaliśmy dwa śpiewniki – Śpiewnik wielkopostny i Pieśni nabożne – które nie tylko ułatwiają wspólny śpiew podczas recytowanych Mszy św., ale też są zbiorem pięknej polskiej tradycji śpiewczej. Przygotowaliśmy też II wydanie mszalików dla wiernych Missa lecta i Missa cantata, w trochę zmienionej szacie graficznej, z poprawionymi literówkami i drobną aktualizacją.

Oprócz tego przygotowaliśmy kolejny kalendarz ścienny z tradycyjnym układem świąt dla archidiecezji lubelskiej. Tym razem odeszliśmy od koncepcji kroniki zdjęciowej, a przygotowanie graficzne powierzyliśmy pani Izabeli, grafikowi z naszego środowiska.

Kolejnym naszym działaniem jest odpowiedź na bieżące potrzeby środowiska, w tym:

  • wydatki jednorazowe, jak zakup 2 pięcioramiennych świeczników wykorzystywanych m.in. podczas Rorat czy takiej drobnej, lecz przydatnej rzeczy, jak nowy koszyk na mszaliki dla wiernych;
  • wydatki doroczne, jak gromnice oraz palmy rozdawane wiernym podczas liturgii,
  • wydatki cykliczne, np. kadzidło (w 2021 ufundowaliśmy 4 kg dobrej jakości kadzidła).

Nie mogło oczywiście zabraknąć pielgrzymki do Wąwolnicy – wydarzenia, którym zainaugurowaliśmy naszą działalność w 2020 r. i które od początku zostało zaplanowane jako coroczne. Niestety z przyczyn od nas niezależnych w tym roku nie mogliśmy zorganizować Mszy św. w sanktuarium, niemniej tradycja pątnicza została zachowana i już w ramach Zarządu rozmawiamy o III pielgrzymce.

Darczyńcy

Wszystkie wymienione powyżej inicjatywy nie miałyby miejsca, gdyby nie nasi Darczyńcy, którym z całego serca dziękujemy! W 2021 roku wsparło nas ponad 40 osób, w tym 6 stałych Darczyńców. Grono „Złotych Darczyńców”, których darowizny za cały rok przekroczyły 500 zł, liczy 4 osoby. Największa jednorazowa darowizna wyniosła 1024 zł, a najwyższa suma darowizn z całego roku od jednego Darczyńcy to 4000 zł. Wszystkie darowizny z 2021 roku to kwota ponad 20 tys. zł.

W intencji Darczyńców w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie co miesiąc – zwykle 28 dnia miesiąca – jest celebrowana tradycyjna Msza św.

Wolontariusze

Wśród Przyjaciół Fundacji są także osoby wspierające naszą działalność swoim czasem, umiejętnościami i radami. Dobór i przegląd pieśni, poprawianie mszalików, przejrzenie kalendarium, skład i graficzne opracowanie publikacji, służba liturgiczna, porządkowa i transportowa podczas pielgrzymki – w to wszystko były zaangażowane osoby spoza struktur Fundacji, które jednak śmiało można nazwać jej częścią.