Komplet czerwonych szat

Złożyliśmy zamówienie na projekt i uszycie kompletu czerwonych szat liturgicznych: ornatu, kapy, dalmatyki i tuniceli oraz niezbędnych dodatków. Spodziewamy się, że zostaną one użyte podczas liturgii Niedzieli Palmowej 2021 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie.

Zależy nam na wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów i starannym wykonaniu, dzięki którym szaty będą podkreślać uroczystość celebracji i poprzez swoje piękno kierować myśli ku jego Krynicy, jak też będą praktyczne i trwałe, by mogły być używane przez długi czas.

Projekt szat

Całkowity koszt 4 szat wyniesie ok. 12 tys. zł. Składają się na niego: projekt, wszystkie materiały (sprowadzane z zagranicy), wykonanie oraz konieczne podatki.

Materiał główny to Winchester Brocade, którego koszt brutto+dostawa wyniósł ok. 4500 zł.

Jeśli chcesz mieć swój wkład w ich powstawanie, wpłać darowiznę na cel statutowy: komplet czerwonych szat.

Obecny stan zbiórki możesz śledzić na tym pasku:

2 461,24 PLN (20,51%)
12 000,00 PLN

Czym są te szaty?

We Mszy uroczystej (tzw. solennej) asystują kapłanowi lewici: diakon i subdiakon. Diakon śpiewa ewangelię, subdiakon zaś lekcję. Każdy z nich ubrany jest w odpowiednie dla swojej funkcji szaty.

Ornat jest ubraniem kapłańskim. Jest to ozdobnie wykonana szata wierzchnia, bez rękawów, sięgająca do kolan. Wywodzi się z płaszcza rzymskiego poenula. Kapłan wkłada go, ubierając się do Mszy Świętej.

Manipularz jest to krótka taśma szerokości dłoni, którą kapłan nasuwa na lewe przedramię. Pierwotnie był to kawałek płótna służący do obcierania twarzy z potu i kurzu.

Stuła to długa taśma, którą kapłan wkłada na szyję i krzyżuje na piersiach. Nosi ją także diakon, jednak w inny sposób: na ukos, z ramienia lewego na prawe.

Dalmatyka to szata podobna do ornatu, z rękawami do łokcia, przysługująca diakonowi. Posiada dwa pasy pionowe, które są pozostałością po lati clavi zdobiących togi senatorów rzymskich. Nazwę swoją bierze od Dalmacji, skąd pochodzi ta szata.

Tunicela jest szatą subdiakona. Bardzo podobna do dalmatyki, ale mniej zdobna. Jeśli zawiera clavi, to są one węższe lub krótsze niż pasy na dalmatyce.

Kapa to długa szata zakładana przez kapłana do niektórych czynności liturgicznych poza Mszą św., np. podczas Aspersji czy wystawienia Najświętszego Sakramentu.