[zakończone] Komplet czerwonych szat

Jakiś czas temu złożyliśmy zamówienie na projekt i uszycie kompletu czerwonych szat liturgicznych: ornatu, kapy, dalmatyki i tuniceli oraz niezbędnych dodatków. Gotowe dalmatyka i tunicela zostały użyte podczas procesji w Niedzielę Palmową 2021 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie, a następnie wraz z ornatem podczas uroczystej Mszy św. w uroczystość Św. Wojciecha.

Zależy nam na wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów i starannym wykonaniu, dzięki którym szaty będą podkreślać uroczystość celebracji i poprzez swoje piękno kierować myśli ku jego Krynicy, jak też będą praktyczne i trwałe, by mogły być używane przez długi czas.

Projekt szat

Całkowity koszt 4 szat wraz z dodatkami wyniósł ostatecznie ok. 10 tys. zł. Składają się na niego: projekt, wszystkie materiały (sprowadzane z zagranicy), wykonanie oraz konieczne podatki.

Materiał główny to Winchester Brocade, którego koszt brutto+dostawa wyniósł ok. 4500 zł.

Początkowy projekt.
Poświęcenie gotowych szat.

W lipcu uregulowaliśmy wszystkie zobowiązania przed Wykonawcą oraz urzędami.

Zachęcamy do wspierania naszej działalności, w tym zakupu paramentów liturgicznych.

Czym są te szaty?

We Mszy uroczystej (tzw. solennej) asystują kapłanowi lewici: diakon i subdiakon. Diakon śpiewa ewangelię, subdiakon zaś lekcję. Każdy z nich ubrany jest w odpowiednie dla swojej funkcji szaty.

Ornat jest ubraniem kapłańskim. Jest to ozdobnie wykonana szata wierzchnia, bez rękawów, sięgająca do kolan. Wywodzi się z płaszcza rzymskiego poenula. Kapłan wkłada go, ubierając się do Mszy Świętej.

Manipularz jest to krótka taśma szerokości dłoni, którą kapłan nasuwa na lewe przedramię. Pierwotnie był to kawałek płótna służący do obcierania twarzy z potu i kurzu.

Stuła to długa taśma, którą kapłan wkłada na szyję i krzyżuje na piersiach. Nosi ją także diakon, jednak w inny sposób: na ukos, z ramienia lewego na prawe.

Dalmatyka to szata podobna do ornatu, z rękawami do łokcia, przysługująca diakonowi. Posiada dwa pasy pionowe, które są pozostałością po lati clavi zdobiących togi senatorów rzymskich. Nazwę swoją bierze od Dalmacji, skąd pochodzi ta szata.

Tunicela jest szatą subdiakona. Bardzo podobna do dalmatyki, ale mniej zdobna. Jeśli zawiera clavi, to są one węższe lub krótsze niż pasy na dalmatyce.

Kapa to długa szata zakładana przez kapłana do niektórych czynności liturgicznych poza Mszą św., np. podczas Aspersji czy wystawienia Najświętszego Sakramentu.